Ethiopia: The Kingdom of God

ዓቢይ ጾም – ሑዳዴ።

02/08/2017 - 11:10

የ፳፻፱ቱ (የሃያ መቶ ዘጠኙ=የኹለት ሺ ዘጠኙ) ዓመተ ምሕረት። ይኸውም፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ላይ፥ በፍጥረታተ-ዓለማቷም ላይ ሊፈጽም፡ የክፋትና የሓሰት፥ የጥፋትና የሞት አባት የኾነው ዲያብሎስ፡ ከነጭፍሮቹ፡ አሢሮ የቀፈቀፈውንና ሲያካኼድ የኖረውን፥ አኹንም እያካኼደ...

በዓለ-ኢትዮጵያ።

02/01/2017 - 09:18

ልዑል እግዚአብሔር፡ ከረዥም ዘመናት በኋላ፡ ለመጀመሪያ ጊዜ፣ በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች፥ በሰማይ እና በምድር ፍጥረታተ-ዓለማቱም ኹሉ፣ በኢትዮጵያዊው የእግዚአብሔር እውነት እና የመንፈስ-ቅዱስ ሥርዓተ-አምልኮ፣ ለ፯ሺ፭፻፱ ዓመታት፡ ከጥር ፳፰ እስከ፴ ቀን ለሚከበረው ለዘንድሮው...

በቅዱሱ ኪዳን ወንድማችንና የአገልግሎት ተባባሪያችን፡ ኪዳናዊ ዮሴፍ ጥላኹን፡ ከዚህ ቀደም፡ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ደርሶ ስለነበረው ረኃብ የተዘጋጀ ጽሑፍ።

01/17/2017 - 08:47

በቅዱሱ ኪዳን ወንድማችንና የአገልግሎት ተባባሪያችን፡ ኪዳናዊ ዮሴፍ ጥላኹን፡ ‘ከዚህ ቀደም፡ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ደርሶ የነበረው ረኃብ፡ በሌሎች አገሮች ላይ ደርሶና አስከፊ ዕልቂት አስከትሎ ካለፈው ኹሉ፡ እንዲህ ጎልቶና ገንኖ በመላው ዓለም ዕውቅናን ሊያገኝ የቻለበት፡ ለእኛም...

ከኪዳናዊ ዘርፉ መላኩ፡ "መንፈስ፣ መንፈስ-ቅዱስ፣ መንፈስ-ርኩስን" በተመለከተ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የቀረበ ማጠቃለያ ጽሁፍ።

12/30/2016 - 09:30

በመስከረም ወር: ኪዳናዊ ዮሓንስ ደጉ: "መንፈስ፣ መንፈስ-ቅዱስ፣ መንፈስ-ርኩስ" በሚል ርእስ ላቀረበው ተከታታይ የምርምር ጽሁፍ: ከኢትዩጵያ የእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጠውን ሰፊ ማብራሪያና ተከታታይ ጽሁፍ ለአንባቢዎቻችን፡ በኅዋ ስሌድችንና በፌስ ቡክ መድረካችን ላይ ለንባብ...

በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተዘጋጀ፡ የታላቁ፡ የ፳፻፱ ዓመተ-ምሕረት በዓለ ትስብእት መልእክት።

12/08/2016 - 06:32

በያለንበት፡ በመልካም የምታኖረንንና የምትመግበንን፥ የምትጠብቀንንና የምትመራንን፡ ቸሪቱን ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥትን እያመሰገንን፥ "እንኳን ለጾመ-ነቢያት ሥርዓተ-ሕይወታችን ቅበላ አደረሰንም!" እያልን፥ በሰማዩ አባታችንና በሰማይዋ እናታችን ቅዱስ ስም፡ የተከበረ...

በቅርጸ-ድምፅ የተዘጋጀ፡ የበዓለ-ኢትዮጵያ፡ ሥርዓተ-ጸሎት።

02/04/2017 - 14:06

"በዓለ-ኢትዮጵያ"  ከጥር ፳፰ እስከ፴ ቀን፥ ፳፻፱ ዓመተ-ምሕረት፡ ለሦስት ዕለታት በታላቅ የሓሤትና የምስጋና ማኅሌት፡ በፋሲካ ዝግጅት፥ በሚፈጸም ቅዳሴ፡ የሚከበርበት ሥርዓተ-ጸሎት።   ሥርዓተ-ጸሎቱን፡ በቅርጸ-ድምፅ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...

የበዓለ-ኢትዮጵያ፡ ሥርዓተ-ጸሎት።

02/01/2017 - 09:14

በኹለንተናው፡ ሓሤት እና ምስጋና ብቻ የተመላው፣ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የቅዱስ ኪዳኗ ኢትዮጵያ ልጆች፡ ለዝንተ-ዓለም ሲገለገሉበትና ሲያገለግሉበት የኖሩት፣ ከበዓለ-ኢትዮጵያ የቅዳሴ ጸሎት በፊት የሚደረገውን፡ ሥርዓተ-ጸሎት፡ ትመለከቷቸው፥ ትገለገሉባቸውም ዘንድ፥ እንሆ...

ከዚህ ቀደም፡ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ደርሶ የነበረውን ረኃብ አስመልክቶ፡ በኪዳናዊ ዮሴፍ ጥላኹን ተዘጋጅቶ ለቀረበ ጽሑፍ፡ ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጠ፡ የማብራሪያ ጽሑፍ።

01/17/2017 - 08:51

በቅዱሱ ኪዳን ወንድማችንና የአገልግሎት ተባባሪያችን፡ ኪዳናዊ ዮሴፍ ጥላኹን፡ ‘ከዚህ ቀደም፡ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ደርሶ ስለነበረው ረኃብና እንዲህ ጎልቶና ገንኖ በመላው ዓለም ዕውቅናን ሊያገኝ የቻለበት፡ ለእኛም ለኢትዮጵያ ሰዎች፡ ዋና መገለጫ የኾነበት ምክንያት ምንድን ነው?’...

ልዑል እግዚአብሔር፡ በኢትዮጵያዊው ሥርዓት፡ጥር ፩ ቀን ለሚከበረው፡ ለ፳፻፱ (፪ሺ፱)ኛው ዓመት፡የሰላማችን የኢየሱስ መሲሕ ጥምቀት፣ እንዲሁም፡ ለተአምራዊው የቃና ዘገሊላ ሠርግ፥ ለመድኃኒታችን ድንግል-ማርያም ሰማያዊ ፍልሰትና ለኪዳነ ምሕረት በዓላት፡ እንኳን፡ በያለንበት፡ በደኅንነትና በሰላም አደረሰን!

01/06/2017 - 07:25

ልዑል እግዚአብሔር፡ በኢትዮጵያዊው ሥርዓት፡ ጥር ፩ ቀን ለሚከበረው፡ ለ፳፻፱ (፪ሺ፱)ኛው ዓመት የሰላማችን የኢየሱስ መሲሕ ጥምቀት፣ እንዲሁም፡ ለተአምራዊው የቃና ዘገሊላ ሠርግ፥ ለመድኃኒታችን ድንግል-ማርያም ሰማያዊ ፍልሰትና ለኪዳነ ምሕረት በዓላት፡ እንኳን፡ በያለንበት፡...

ከኪዳናዊ ዮሓንስ ደጉ ለደረሰን ፪ተኛ እጦማር፡ የተሰጠ የድጋፍና የማብራሪያ ምላሽ መልእክት።

12/08/2016 - 06:05

ኪዳናዊ  ዮሓንስ ደጉ: ተጨማሪ ፪ተኛ ቀጣይ ምርምር አካኺዶ ላዘጋጀው መልእክት: ከኢትዩጵያ የእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጠውን የድጋፍና የማብራሪያ መልእክት፡ እናንተ እድምተኞቻችን አንብባችሁ ቁምነገር እንደምትገበዩበት በማመን እንሆ አቅርበንላችኋልና ተመልከቱት፡፡