ሲሳየነ ዘለለዕለትነ፡ ሀበነ ዮም፣ የዕለት ምግባችንን፡ ስጠን ለዛሬ።

"ሲሳየነ ዘለለዕለትነ፡ ሀበነ ዮም! የዕለት ምግባችንን፡ ስጠን ለዛሬ" በሚል ርእስ፡ ለኪዳናውያንና ለኪዳናውያት የተዘጋጀውን አጭር መልእክት ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...