ቍጥር ፲/፳፻፰ ዓ.ም. ቃለ ዐዋድ! በቅርጸ-ድምፅ ተከውኖ የቀረበ።

የድምጥ ሰነዱን ለማግኘት፡ ከታች የተመለከተውን፡ የመገናኛ መሥመር ቍልፍ ይጫኑ!... 

https://soundcloud.com/ethkogserv/sets/divine-proclamation-in