አቶ ኃይለ-ኢየሱስ የተባሉ ሰው፡ በኅዋ-ሰሌዳችን አማካይነት፡ ላቀረቡልን መጠይቃዊ አስተያየት፡ የተሰጠ አጭር ማብራሪያ መልስ።

አቶ ኃይለ-ኢየሱስ የተባሉ ሰው፡ በኅዋ-ሰሌዳችን አማካይነት፡  ላቀረቡልን መጠይቃዊ አስተያየት፡ የተሰጠ አጭር ማብራሪያ መልስ።

መልእክቱን በሙሉ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...