ከአቶ ናሆም ለተላኩ እጦማሮች፡ ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጡ መልሶች።

መልእክቱን በሙሉ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...