ከኪዳናዊ ግርማ ከበደ፡ የደረሰን እጦማርና ለዚያ እጦማር፡ የሰጠነው ምላሽ።

ከኪዳናዊ ግርማ ከበደ  የደረሰን እጦማር፦ 

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተሰጠ ምላሽ፦