የደቂቀ ኤልያስ የሃይማኖት ድርጅትን አስመልክቶ፡ የተደረገ፡ የእ-ደብዳቤ ልውውጥ።

ከኤልያሳውያን የተላለፈ መልእክት፦ 

ከፈቃደ ሥላሴ የተላከ እደብዳቤ፦    

ከንቡረ እድ ኤርምያስ የተሰጠ ምላሽ፦