የ፪ሺ፱ (፳፻፱) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...