የ፪ሺ፲፩ (፳፻፲፩) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2011 (2018-2019 Gregorian) Calendar.

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...