የ፪ሺ፲፪ (፳፻፲፪) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2012 (2019-2020 Gregorian) Calendar.

የ፪ሺ፲፪ (፳፻፲፪) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2012 (2019-2020 Gregorian) Calendar.

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...