የ፪ሺ፲፫ (፳፻፲፫) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2013 (2020-2021 Gregorian) Calendar.

የ፪ሺ፲፫ (፳፻፲፫) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2013 (2020-2021 Gregorian) Calendar.

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...