የ፪ሺ፲፮ (፳፻፲፮) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...