የ፪ሺ፲ (፳፻፲) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ። 2010 (2017-2018 Gregorian) Calendar.

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...