ጾመ ጳጉሜ።

"ጳጉሜ"ን እና ሱባዔዋን በሚመለከት፡
ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተላለፈ
ሓተታዊ መልእክት። 

መልእክቱን፡ በሙሉ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...