"ጳጉሜ"ን እና ሱባዔዋን በሚመለከት።

"ጳጉሜ"ን እና ሱባዔዋን በሚመለከት።

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተላለፈ ሓተታዊ መልእክት። 

መልእክቱን፡ በሙሉ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...