ጳጉሜ ጳግሜ ቋግሜ ዘመን አቈጣጠር ነሓሴ ፴ ቀን፥ ፳፻፲፪ ዓ.ም. (05 September 2020).

"ጳጉሜ"ን እና ሱባዔዋን በሚመለከት።

"ጳጉሜ"ን እና ሱባዔዋን በሚመለከት።

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት የተላለፈ ሓተታዊ መልእክት። 

መልእክቱን፡ በሙሉ ለመከታተል፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...