መስከረም ፳ ቀን፥ ፳፻፲ ዓ.ም. (30 October 2017).

ምሥራች።

ብሥራት!
እምኢትዮጵያ፡ ዘመንግሥተ-እግዚአብሔር።

ምሥራች!
ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት።

(በግእዝ፡ ''ብሥራት''፡ በኢትዮጵያኛ፡ ''ምሥራች'' ማለት ሲኾን፥ ይኽውም፡ ''የደስታና የሓሤት ዜና!'' ተብሎ ይተረጐማል።)

መልእክቱን፡ በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...