እውነትን መናገር

የኪዳናውያንና የኪዳናውያት የኢትዮጵያ ልጆች፡ የሕይወት መርኆ።

ቅንን አስቡ!
እውነትን ተናገሩ!
መልካምንም አድርጉ!
እግዚአብሐርን መምሰል ይህ ነውና።

Think Right!
Speak The Truth!
Do Good!
This Is The Image of God.